Servicii

Lucrari

Obţinerea de avize edilitare

Obţinerea de avize de amplasament

Obţinerea de avize de racordare

Executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, de branşamente aeriene şi subterane, la tensiune de 0,4 kV
Executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioară de cel mult 20 kV